Flajeri su ekonomičan način reklamiranja Vašeg proizvoda, usluge ili nekog događaja. Za kratko vreme informacija stiže do velikog broja korisnika u ciljnoj grupi. Mogu se ubacivati u poštanske sandučiće, deliti na ulici, ugostiteljskim objektima, itd.

Flajeri sa prevojem predstavljaju "luksuzniju" varijantu i omogućavaju plasiranje veće količine informacija.

Obično se štampaju u formatu A4 i savijaju na dva ili tri dela, čime se dobija flajer dimenzija A5 sa četiri strane, ili popularni "american" format sa šest strana.

Ako imate potrebu za drugom vrstom papira ili različitim brojem boja (npr. crno-beli ili jednobojni flajeri), kao i za različitim tiražima, molimo vas da nas kontaktirate u vezi cene štampe.

Cene presavijenih flajera:

Tiražformat A4 (210x297 mm) sa jednim ili dva prevoja
Isporuka 48 sati4-6 radnih dana
1000 70 € 50 €
2500 90 € 65 €
5000 155 € 125 €
10000 260 € 210 €

[pb_image el_title="Primeri presavijenih flajera" image_file="images/flajeri/presavijeni-flajeri.jpg" image_size="fullsize" link_type="no_link" image_container_style="no-styling" image_alignment="inherit" appearing_animation="slide_from_right" appearing_animation_speed="slow" ][/pb_image]