Ukažite pažnju Vašim klijentima kakvu zaslužuju. Promotivni pokloni kao što su olovke, upaljači, privesci, USB memorije i slično sa Vašim zaštitnim znakom - logotipom, svakodnevno će podsećati Vašeg klijenta na uspešnu saradnju.

Za Vas vršimo kako jednobojnu, tako i višebojnu tampon štampu na promotivnim materijalima.

Ako nemate svoj materijal, rado ćemo Vam pomoći u izboru i nabavci istog.

{BreezingForms : test}

Cene tampon štampe: